TOOBETO PLATFORMU KULLANIM KOŞULLARI

LÜTFEN PLATFORMA ERİŞMEDEN VE HİZMETLERİ KULLANMADAN ÖNCE BU PLATFORMUN HÜKÜM VE KOŞULLARINI DİKKATLİCE OKUMANIZI VE YAZICI ÇIKTISI ALMANIZI ÖNERİRİZ.

A- ÖNSÖZ

İşbu hüküm ve koşullar, Toobeto platformunun uygulama alanlarını içermektedir.

Tarafınızca hizmetlerin erişimi ve kullanımı, siz ve Toobeto arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Hüküm ve Koşulları kabul ettiğinizi varsayar. İşbu Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsanız Hizmetlere erişemez ve Hizmetleri kullanamazsınız.

Platform ve içeriği Murat Reis Mahallesi Şetaret Sokak No:46/4 Üsküdar/İstanbul adresindeki Toobeto Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık Anonim Şirketinin (bundan sonra “TOOBETO” olarak anılacaktır) malıdır ve onun tarafından işletilir.

Sizler (üye/kullanıcı) platformda sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş varsayılırsınız.

İşbu Hüküm ve Koşullar, taraflara platform ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu Hüküm ve Koşulları kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu platform Hüküm ve Koşulların içeriğinde talep edilen şartlar dahilinde yerine getireceklerini beyan, kabul ve taahhüt etmiş varsayılırlar.B- AMAÇ ve HİZMET

Bu platform herkese açık olup, hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler tarafından kullanılabilecektir.

Toobeto, gerçek kişilerin işletmelere ait ürünlerinin ve işletmeler tarafından da kendileri tarafından satılan ürünlerinin, fiyatlarını yazılı, ses veya görüntü şeklindeki içerik ve bilgilerini Toobeto aracılığıyla sunmalarına, yüklemelerine ve yayınlamalarına aracılık eder.

C- GERÇEK KİŞİNİN SORUMLULUĞU

Gerçek kişi tarafından, işletmeye ait ürünün fiyatının platforma yazılı, ses ve görüntü olarak aktarılması sırasında, aktarılan ürün ve fiyatının doğruluğu gerçek kişinin sorumluluğunda olup,ilgili işletme ile gerçek kişi arasında meydana gelecek herhangi bir zararda bizzat kendisinin sorumlu olacağını,Toobeto’nun bundan herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağı kabul ve taahhüt eder.D- TÜZEL KİŞİNİN SORUMLULUĞU

Tüzel kişi tarafından platforma aktarılan ürünlerin fiyatlarının doğruluğu tüzel kişinin sorumluluğunda olup, ilgili tüzel kişi ile gerçek kişi arasında meydana gelecek herhangi bir zararda bizzat kendisinin sorumlu olacağını, Toobeto’nun bundan herhangi bir şekilde sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt eder.E- TEMEL KOŞULLAR

Kullanıcı/Üye işbu hüküm ve koşulları kabul etmekle, Toobeto platformu aracılığıyla herhangi bir bölümünde, paylaşımlarında veya iletişimlerinde genel ahlaka, adaba ve yasalara aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul ve taahhüt etmiş varsayılır.

İşverenleri veya müşterileri adına hesap oluşturmak için açık yetkiye sahip olan kişi veya işletmeler hariç olmak üzere, Toobeto kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızı yasaklar ve siz de oluşturmayacağınızı kabul edersiniz.

Toobeto’ya üye olurken ve diğer zamanlarda verdiğiniz veya vereceğiniz tüm bilgilerin gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru ve gerçek kalmaları için gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul edersiniz. Toobeto platformuna üye olan diğer kullanıcıların giriş bilgileri ile diğer tüm bilgilerini istemeyeceğinizi, toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul etmiş varsayılırsınız.F- SORUMLULUKTAN FERAGAT

Bu platformda yer alan bilgi, hizmet ve verilere ilişkin tüm sorumluluklardan kanunların müsaadesi çerçevesinde feragat edilir. Bu bilgi, hizmet ve veriler mevcut veya temin edilebildikleri durumları ile Platformda yer aldıklarından, Platform sahibine herhangi bir sorumluluk yüklemez.G- PLATFORMDA DEĞİŞİKLİKLER

Toobeto zaman zaman verilerle ilgili herhangi bir duyuru yapmaksızın değişiklik yapabilir veya veriyi ortadan kaldırabilir. Ayrıca, burada belirtilen hüküm ve koşullarla ilgili değişiklikler yapabilir. Bu değişiklikler, platformda yer aldığı andan itibaren yürürlüğe girmiş kabul edilir. Buna göre platforma girişiniz ve/veya platformu kullanmaya devam etmeniz halinde, yenilenmiş kuralları kabul etmiş varsayılırsınız.H- GENEL KOŞULLAR

Herhangi birinin Toobeto hizmetine erişmesini istediğimiz zaman herhangi bir nedenle reddetme hakkımız saklıdır. Ayrıca, herhangi bir kullanıcı adının kullanılması hakkını herhangi bir nedenle geri alma hakkımız saklıdır.

Platform üzerinden, Toobeto’nun kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler üyelere/kullanıcılara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Toobeto'nun herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, üyelerin/kullanıcıların kendi sorumluluğundadır. Toobeto bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Toobeto'nun uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.I- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI/DİĞER HAKLAR

Toobeto hizmetinde, Toobeto’ya ait veya Toobeto tarafından lisanslı olan içerikler bulunur (“Toobeto içerikleri”). Toobeto içerikleri; telif hakkı, ticari marka, patent, ticari sır ve diğer yasalar tarafından korunur ve sizinle Toobeto arasında, Toobeto içeriklerinin ve hizmetinin tüm hakları Toobeto’ya ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Toobeto içeriklerine dahil olan veya eşlik eden hiçbir telif hakkı, ticari marka, hizmet markası veya diğer mülkiyet hakları bildirilerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyeceksiniz ve Toobeto içeriklerini yeniden kopyalamayacak, değiştiremeyecek, uyarlamayacak, türevlerini oluşturmayacak, çalmayacak, oynatmayacak, görüntülemeyecek, yayınlamayacak, dağıtmayacak, aktarmayacak, satmayacak, lisansını tahsis etmeyecek ve başka bir şekilde istismar etmeyeceksiniz. İşbu platformun ziyaret edilmesi veya bu platformdaki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda üyelere/kullanıcılara hiçbir hak vermez.

Toobeto hizmetinde veya Toobeto hizmeti aracılığıyla paylaştığınız içeriklerin sahibi olduğunuzu, Toobeto hizmetinde ve Toobeto hizmeti aracılığıyla içeriklerinizin paylaşılmasının ve kullanılmasının, gizlilik hakları, kişilik hakları, telif hakları, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir üçüncü tarafın haklarını irtikap veya ihlal etmeyeceğini, Toobeto hizmetinde veya Toobeto hizmeti aracılığıyla paylaştığınız içerikler yüzünden ödenmesi gereken her tür telif ücretini, harçları ve diğer her tür bedeli ödemeyi kabul ettiğinizi, işbu hüküm ve koşulları kabul etmek için yasal hak ve yetkiye sahip olduğunuzu beyan, kabul ve taahhüt edersiniz.

Toobeto adı ve logosu Toobeto’nun ticari markalarıdır ve takip eden adreste bulunan marka kurallarımıza uygun olan durumlar haricinde, Toobeto’dan önceden yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz. Ayrıca tüm sayfa başlıkları, özel grafikler, düğme simgeleri ve kodlar Toobeto’nun hizmet markaları, ticari markaları ve/veya ticari takdim şekilleridir ve önceden Toobeto’dan yazılı izin alınmadan tamamen veya kısmen kopyalanamaz, taklit edilemez ve kullanılamaz.

Toobeto’nun amacı; Toobeto hizmetinin olabildiğince kullanılabilir olmasını sağlamak olsa da, programlanmış bakım veya yükseltme, acil durum onarımları veya telekomünikasyon bağlantılarının ve/veya ekipmanının arızalanması nedenleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Toobeto hizmeti kesintiye uğrayabilir. Ayrıca Toobeto’nun önceden bildirimde bulunmaksızın Toobeto hizmetindeki her türlü içeriği herhangi bir nedenle kaldırma hakkı saklıdır. Toobeto hizmetinden kaldırılan içerikler, bazı yasal yükümlülüklere uymak amacı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla Toobeto tarafından depolanmaya devam edebilir ancak geçerli bir mahkeme emri olmadan bu içerikler alınamayabilir. Buna bağlı olarak Toobeto kendi içeriklerinizi yedeklemenizi tavsiye eder. Başka bir deyişle, Toobeto bir yedekleme hizmeti değildir ve Toobeto hizmetine içerikleri yedeklemesi veya depolaması amacıyla güvenmeyeceğinizi kabul edersiniz. Toobeto hizmetlerinin değiştirilmesi, durdurulması ve sonlandırılması veya içeriklerin kaybedilmesi durumunda Toobeto’nun size karşı herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Ayrıca internetin güvenlik ihlallerine tabi olduğunuzu ve içerik veya başka bilgileri göndermenin güvenli olmayacağını da kabul edersiniz.J- GİZLİ BİLGİ

Toobeto platformu üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, cep telefonu, e-posta adresi gibi üyeyi/kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. Ancak üye/kullanıcı bu bilgileri istediği takdirde, bizzat kendisi açık hale getirebilir. Bu durumda, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.(Ör; Hukuk ve/veya Ceza yargılaması aşamalarında Mahkemelerce istenilen bilgiler vs.)K- KAYIT VE GUVENLİK

Üye/Kullanıcı, platform ve üçüncü taraf platformlardaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Toobeto firmasının hiçbir şeklide sorumlu olmayacağını kabul ve taahhüt edersiniz.

L- GARANTİ VERMEME

İşbu hüküm ve koşullara ait maddeler uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde geçerli olacaktır. Toobeto tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garanti altında bulunmamaktadır.M- MÜCBİR SEBEP

Toobeto’nun kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı platformun kullanılamaması halinde,Toobeto’nun sorumlu olmayacağı üye/kullanıcı tarafından kabuledilir. Buna bağlı olarak,üyenin/kullanıcının platformda gerçekleştirdiği işlemlerin ve/veya hareketlerin kaydedilememesi, silinmesi veya kaybolması halinde, Toobeto’nun herhangi bir şeklide sorumluluğunun olmayacağını kabul edilir.N- SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULABİLİRLİK

İşbu hüküm ve koşullarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

Bu kullanım koşullarının yürürlük tarihi 01Şubat 2017'dir. Bu kullanım koşulları Türkçe dilinde yazılmıştır. Bu kullanım koşullarının herhangi bir yabancı dile çevirisinin yazılmış metinle çelişmesi halinde, Türkçe metin geçerlidir.O- TEBLİGAT

İşbu hüküm ve koşullar ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Toobeto’nun bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda beş (5) gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.P- DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında(gerçek ve/veya tüzel kişi) işbu hüküm ve koşullarile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, üye/kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.R- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu kullanım koşullarının uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İLETİŞİM

Toobeto Bilişim Teknolojileri ve Danışmanlık A.Ş.

Murat Reis Mh. Setaret Sk. No:46/4, Üsküdar, Türkiye

[email protected]